The founding members

Mag. Vera Aljančič Falež

Majda Andoljšek

Metoda Debeljak

Mira Filipič

Meta Jurca

Aleša Kandus

Nina Kokalj

Rebeka Koncilija Žgalin

Monika Lapanja

Dr. Maja Makovec Brenčič

Tjaša Marinko

Mag. Bojana Morelj

Viktorija Potočnik

Nataša Ratej

Gordana Sredojević

Mojca Straus Istenič

Mag. Anja Strojin Štampar

Nastja Škopac

Duška Vuga – Cizl

Mojca Žnidarič